Všeobecné obchodní podmínky nákupu vstupenek prostřednictvím sítě internet

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky platí při nákupu vstupenek na představení Kina Svět, které je součástí Městského kulturního zařízení Hankův dům, a to jen při nákupu prostřednictvím internetové stránky www.kino-svet.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

2. Způsob nákupu vstupenky

2.1 Přímý on-line nákup včetně on-line platby v systému GoPay: po vybrání a označení vstupenek na konkrétní filmovou projekci je zákazník povinen vyplnit zobrazený elektronický formulář a zadat všechny požadované informace. Potvrzením zadaných údajů dochází k přesměrování na webovou stránku GoPay, kde po doplnění dalších osobních údajů bude zákazník přenesen na platební stránku. Jakmile je platba zrealizovaná, zobrazí se stránka se zakoupenými vstupenkami, které je možné přímo z této stránky vytisknout. Zákazníkovi je též zaslán informační e-mail o zakoupení vstupenek na jím zadanou e-mailovou adresu. Provozovatel nezaručuje doručení e-mailové zprávy, server, na kterém se e-mailová schránka zákazníka nachází, nemusí zprávu přijmout, resp. může ji vyhodnotit jako nevyžádanou poštu. Vstupenky vytiskněte ve velikosti, ve které se vám zobrazí na stránce – používejte výhradně laserovou nebo inkoustovou tiskárnu. Nezvětšujte je ani nezmenšujte. Hlavním a podstatným identifikátorem každé vstupenky je čárový kód, resp. číselný kód uvedený na vstupence. Při vstupu na akci se zákazník prokáže vytištěnou vstupenkou, případně QR kódem vstupenky uloženým v mobilním telefonu. V případě, že se zákazník při vstupu do kina neprokáže platnými vstupenkami zakoupenými přes internet nebo tyto budou nečitelně vytištěné, případně nebude jinak umožněno ověřit jejich pravost, nemá nárok na vstup do sálu, ani na vrácení peněz. Při koupi vstupenek platbou on-line není možné uplatnit slevu.

2.2 Rezervace vstupenky s vyzvednutím a platbou v pokladně: rezervované vstupenky je třeba uhradit hotově v pokladně kina, která je v provozu vždy hodinu před každou projekcí. Platnost rezervace vyprší 30 minut před začátkem projekce, pak již nelze rezervaci při nákupu vstupenek uplatnit.

3. Reklamace

3.1 Reklamaci je možné uplatnit písemně na adrese Městského kulturního zařízení Hankův dům a to do 3 dnů před konáním projekce.

3.2 Vstupenky zakoupené prostřednictvím internetového obchodu nelze vrátit ani vyměnit.

3.3 Jestliže při procesu nákupu vstupenek došlo k odepsání sumy za nákup vstupenek z účtu zákazníka, ale vstupenky se nezobrazily, ani nebyly zaslány na zadaný e-mail, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí uplatňuje zákazník v bance, která vystavila platební kartu, prostřednictvím které platba proběhla. V žádném případě takové reklamace neřeší provozovatel.

4. Závěrečné ustanovení

4.1 Tyto obchodní podmínky platí v znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den realizace nákupu vstupenek kupujícím.

4.2 Zakoupením vstupenek kupující bez výhrad přijímá veškeré ustanovení obchodních podmínek a je jimi neodvolatelně svázaný.

4.3 Kupující též nákupem vstupenek potvrzuje svůj souhlas s vnitřním řádem prodávajícího a je povinen se jím řídit.